• 8. apríl 2019: Noc s Andersenom

    • Noc s Andersenom je podujatie, ktoré sa koná v niekoľkých krajinách sveta s cieľom vzbudiť u detí záujem o čítanie.

     V súčasnosti sa totiž ukazuje fakt, že deti dávajú prednosť viac televízii a počítačom, ako knihám. Noc venovaná najslávnejšiemu rozprávkarovi Hansovi Christianovi Andersenovi sa realizuje v 29 krajinách sveta. Deti na Slovensku nocovali v knižniciach a školách tento rok dňa 29. marca.

     Aj pani učiteľky zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne sa rozhodli podať svoj vlastný osobný príklad a vytvorili pre svojich žiakov zaujímavé aktivity, aby deťom pripomenuli čitateľské dobrodružstvá a podporili rozvoj ich čitateľských zručností. Veď kto číta, ten dosahuje aj výborné výsledky v škole.

     Rozprávkové podujatie otvorila maminka Veronika, ktorá nádherne prečítala rozprávku Slimák a ružový ker. Následne sa žiaci po skupinách zúčastňovali rôznych aktivít.

     Priebeh aktivít v škole sprevádzala Snehová kráľovná so svojimi pomocníkmi, ale tiež ľudové remeselníčky a iné rozprávkové bytosti. Jednotlivé stanovištia ukrývali prezentáciu a kvíz o H. Ch. Andersenovi, dramatizácie pod vedením nádejného herca, ilustrácie v spolupráci s maliarom pánom M. Knapom, ale tiež naše remeselníčky, pani učiteľky s výrobou bábok a drotárskym umením.  Tohtoročná téma sa niesla v znení „Andersen známy – neznámy“. Vo večerných hodinách sa už žiaci vybrali do ulíc mesta, kde podľa indícií hľadali Andersenov poklad. Najväčší zážitok spôsobili deťom traja duchovia, ktorých identitu múdre deti veľmi rýchlo odhalili. Aj touto cestou im veľmi pekne ďakujem za zapojenie sa do nočného putovania a úžasné zhostenie sa zadaných postáv. Po získaní kľúčovej indície sa nočné putovanie skončilo v knižnici, kde už tradične čakala víla Amálka s pokladom. Pripravila pre deti súťažné otázky a úlohy, za ktoré získali truhlicu sladkých dukátov.

     Hans Christian Andersen znova ožil v podobe svojich rozprávok a predstavil deťom svet plný fantázie, ktorý si veľakrát vytvoril krajší, než v skutočnosti bol. „Celý svet je plný zázrakov, na ktoré sme si však tak zvykli, že ich nazývame všednými vecami..."

     „Život každého človek je rozprávka napísaná Božou rukou...“

     Mgr. Petra Daňová

    • 4.apríl 2019: Aranžujeme jarnú dekoráciu - trávová hlava

    • Koncepcia predmetu Technika vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou. Naši piataci v rámci tematického celku Viazačstvo a aranžovanie vyrábali trávové hlavy, a tak rozvíjali svoje jednoduché schopnosti v aranžovaní, mali možnosť pre sebarealizáciu, pričom si skrášľovali a spríjemňovali svoje okolie.

     Trávové hlavy sa žiakom zazelenajú podľa toho, ako sa budú o ne starať ...

     Pozrite sa na to, s akým zapálením pracovali a na ich výsledok práce.

     Mgr. Beáta Marasová

    • 4. apríl 2019: Okresné kolo vo vybíjanej - 3. miesto

    • Dňa 4.4.2019 sa v telocvični základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín konalo okresné kolo I. vo vybíjanej žiačok 5. -  7. ročníka. Súťaže sa zúčastnili aj ďalšie tri základné školy: ZŠ MM Tvrdošín, ZŠ s MŠ Zuberec a ZŠ s MŠ Habovka. 

     Súťaž sme odštartovali MY. A odštarvoali sme ho úplne skvele. Nastúpili sme proti žiačkami zo ZŠ MM Tvrdošín, nad ktorými sme zvíťazili a veľmi sa z toho tešili. 
     V ostatných dvoch zápasoch sme prehrali, ale našim protihráčkam sme to určite nezjednodušovali. Konečný výsledok je: 3. miesto. Delili sme si ho ale aj so žiačkami ZŠ s MŠ Zuberec remízou (30-30).

     Našu školu reprezentovali: Lea Kristovčáková, Veronika Lofajová, Margaréta Pindiaková, Petra Púvaká, Ema Šurinová, Perla Lacková, Žanetka Kováčová, Alexandra Jarošová, Sonička Medvecká, Tánička Lieskovská, Aďka Žufová.

     Dievčatá predviedli naozaj skvelé výkony. Pochvaly dostali aj od ostatných trénerov!

     Mgr. Simona Klimentová

    • 4. apríl 2019: Okresné kolo Pytagoriády - Výsledky

    • Našu školu na okresnom kole  PYTAGORIÁDY úspešne reprezentovali títo žiaci:

     • kategória P3:
      2. miesto - Ferianc Marko - pripravovala p. uč. Kabáčová,
      4. miesto - Ilková Ester - pripravovala p. uč. Kompanová,
      5. miesto - Kmeň Martin - pripravovla p. uč. Kompanová,
     • kategória P4:
      7. miesto - Skurčák Matúš - pripravovala p. uč. Mrzenová,
      13. miesto - Bendeková Sára - pripravovala p. uč. Mrzenová,
      13. miesto - Chorvát Martin - pripravovala p. uč. Mrzenová,
     • kategória P5:
      4. miesto - Strnádelová Angelika - pripravovala p.uč. Gibaštíková,
     • kategória P6:
      1. miesto - Krššák Anton - pripravovala p. uč. Ujmiaková, 
     • kategória P7:
      3. miesto - Timotej Ilko - pripravovala p. uč. Ujmiaková,
     • kategória P8:
      4. miesto - Koptová Sofia - pripravovala p.uč. Gibaštíková.

     Admin.

    • 28. marec 2019: Duchovná obnova žiakov 4. ročníka

    • Patrónom žiakov 4. ročníka je sv. Jozef – pestún Pána Ježiša. Zo Sv. Písma o ňom vieme , že bol tesárom a práci s drevom priúčal aj Pána Ježiša. Aby aj naši štvrtáci videli zblízka prácu s drevom, spolu sa so sestrou Gemmou a triednymi p.učiteľkami po sv. omši vybrali do Žiliny, pretože v tomto meste sídli Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka. Tu sa študenti tejto školy učia  v rôznych učebných odboroch – autoopravár, murár, maliar a taktiež tesár. Po milom privítaní na pôde školy nás pán riaditeľ previedol areálom školy s  jednotlivými učebňami a dielňami. Tak žiaci mohli vidieť študentov pri práci s rôznymi stojmi a náradím, dokonca si aj sami vyskúšali prácu s pilkou a drevom. Veľmi sa im to páčilo a možno sa  v blízkej budúcnosti niektorí z nich stanú študentami tejto školy.

     Po skončení prehliadky školy sme sa presunuli o niekoľko kilometrov ďalej do dedinky Rajecká Lesná, kde sa nachádza najväčši drevený pohyblivý betlehem na svete, ktorý zhotovili šikovné ruky majstra Jozefa Pekara.Žiaci obdivovali nielen miesto narodenia malého Ježiška, ale aj najznámejšie slovenské hrady a zámky, pamiatky a remeslá slovenského ľudu v minulosti. Neobišli sme ani tunajšieho správcu farnosti vdp. Jána Rusnáka, ktorý pred niekoľkými rokmi pôsobil aj v našej farnosti Tvrdošín ako kaplán. Ukázal nám obnovený farský kostol a po modlitbe a požehnaní sme sa vydali na cestu domov. Cestou tam aj naspäť sme si všímali aj okolitú krajinu s rôznymi dominantami Slovenska, o ktorých sme sa učili na vlastivede. Plní dojmov a zážitkov z tejto duchovnej obnovy sme sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

     Mgr. Ivana Šoltésová

    • 27. marec 2019: Leporelo

    • Keď si Šikovníci vyhrnú rukávky a práca ich baví... Vytvárame knihu, leporelo, no posúďte sami. Fantázii sa medze nekladú...

     p. vychovávateľka Vlastička Vestenická

    • 18. marec 2019: Projekt RENOVABIS - Zo školy do zamestnania

    • Práca tvorí podstatnú časť života človeka. Už na ZŠ je dôležité venovať jej výberu a voľbe povolania náležitú pozornosť a zodpovedne sa rozhodnúť. Uvedomujeme si, že pri výbere strednej školy sú dôležité schopnosti, potreby a zručnosti žiaka. Chceme sa podieľať na utváraní profesijnej orientácie žiakov prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácou s talentami.

     Vzhľadom na smerovanie Slovenska ako krajiny, ktorá je zameraná na priemysel, chceme podporiť v oblasti STEAM predmetov - veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika.

     Práve táto myšlienka a nadviazanie na predchádzajúci projekt RENOVABIS 2016 - "Remeslo má zlaté dno" bolo impulzom pre uchádzanie sa o grant RENOVABIS aj v tomto roku pod názvom "Zo školy do zamestnania".

     Tešíme sa, že náš projekt bol v silnej konkurencii cirkevných škôl na Slovensku schválený a v týchto dňoch už pomaličky nakupujeme pomôcky, ktoré mám pomôžu k napĺňaniu spomínaných cieľov.

     Mgr. Beáta Marasová

    • 18. marec 2019: "Vesmír očami detí"

    • Táto súťaž nás baví a tak sme sa aj tento šk. rok do nej zapojili.

     V 2. kategórii nás svojimi prácami zastupujú žiaci 2. ročníka: F. Gama, D. Dibdiak, E. Vrobelová, J. Wang - žiaci 2.A triedy.

     V 3. kategórii sú to práce žiakov: K. Čajková, N. Geššová, A. Jančo, E. Žilincová -  5.A trieda, G. Gloneková - 6.A trieda, N. Feniková a S. Kepštová - 6.B trieda,  B. Knapová - 8.A trieda, N. Gadzmanová - 8.B trieda.

     Našim víťazom školského kola blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     PaedDr. Alena Lenčuchová

    • 18. marec 2019: Vlastnoručne vyšívané záložky

    • O tom, že o knihy sa máme starať a čítať ich denne s láskou vieme...ale preto, aby nám neušla ani 1 stránka sme si dnes vyrábali takéto krásne "VLASTNORUČNE VYŠÍVANÉ ZÁLOŽKY" Vyzbrojili sme sa šikovnosťou a zručnosťou, pani vychovavateľka nás aj povzbudením a spoločne sme to dokázali.. Takýto spokojní a hrdí sme odchádzali zo Školského klubu dnes ! Tak hravo do čítania priatelia...

     p. vychovávateľka Mgr. Bibka Kovaľáková

    • 17. marec 2019: Pútnicko – turistický výlet: Skalka pri Trenčíne – Beckov – Rajecká Lesná

    • V piatok, 1. marca 2019 sme plní očakávania v poobedňajších hodinách vyštartovali na našu ďalšiu púť. Tentokrát sme zamierili na juh nášho malebného Slovenska. Prvou zástavkou bola Malá a Veľká Skalka pri Trenčíne: - kostolík, jaskynka, - prosto miesta, kde jednoducho a skromne žili sv. Andrej a sv. Benedikt. Sprievodkyňa, p. Katka nešetrila informáciami a veľa, preveľa sme sa od nej o tých dvoch pustovníkoch dozvedeli.  

     V neskorých večerných hodinách sme sa na nocľah presunuli do Beckova. Prístrešie i spacákový nocľah sme našli vo františkánskom kláštore. V sobotu, pri raňajkách nám brat Félix vyrozprával o ich zakladateľovi sv. Františkovi z Assisi. Zaujímavým spôsobom nám vyrozprával aj reholi františkánov, ktorú sv. František Assiský založil. 

     Posilnení, výbornými raňajkami sme sa vydali na hrad Beckov. Tu nás sprevádzala veľmi príjemná pani Zdenka. Okrem histórie hradu sme mali aj zaujímavé tvorivé dielne: - dievčatá sa naučili tancovať dobový tanec, chlapci postavili z drevených skladačiek vežu, ktorá bola v hrade, pred jeho vyhorením najvyššia. 

     Nuž a „šľahačkou“ na tortičke bola cestou späť obhliadka Slovenského Betlehema v Rajeckej Lesnej, ktorý jeho autor Jozef Pekara dokončil v roku 2006. Wau! V drevenom prevedení sa tam prelínajú skvosty nášho Slovenska: - katedrály, baziliky, hrady, znázornené sú tam rôzne kultúry, umiestnených je tam 300 postáv, z toho 150 sa pohybuje. 

     Vo večerných hodinách sme sa vrátili nadšení, spokojní a najmä vďační za dar vzácnych miest, ktoré sme navštívili...

      

     Mgr. Bea Stasová

    • 14. marec 2019: Jar je tu...

    • Aj cez nepriaznivé počasie, chuť tvoriť a tešiť sa z vykonanej práce je úžasná.., Jar je tu...

     p. vychovávateľka Vlastička Vestenická

    • 14. marec 2019: ...a boli sme opäť v CHARITE...

    • 8 žiakov družinárov dnes navštívilo starých a chorých v dome CHARITAS v Trstenej... Okrem dobrej nálady, potechy zo vzájomnej prítomnosti sme sa spolu vzájomne obohatili a podelili o svoje knižné zážitky ....využili sme všetok náš potenciál, vedomosti a knižné zručnosti, aby sme starkým pripomenuli lásku ku knihám a oživili ich detské spomienky na školu... bolo to veľmi úsmevné dopoludnie...

     Naši družinári im pripomenuli pôsobenie Pavla Dobšinského... zobrali ich do jednej z jeho rozprávkok "O troch citrónoch"... zaspievali im... zahrali na flaute... a verte-či neverte, veeeeeeľa sa mali o čom spolu rozprávať!

     Knihy nás určite spájajú a učia nás vyberať si to dobré, ktoré býva vždy (skôr/či neskôr) odmenené....

     "Veď MY dobre vieme: že vtáka poznáš po perí a človeka po reči!"

     p. vychovávateľka Bibka Kovaľáková

    • 13.3.2019: Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza - Školské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Rebeka Romaňáková: 1. miesto
     Veronika Lofajová: 2. miesto

     Súťaž: Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza
     Kolo: Školské kolo


    • 13. marec 2019: Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia - Školské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Klára Kormaňáková: 1. miesto
     Zuzana Kacková: 2. miesto

     Súťaž: Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia
     Kolo: Školské kolo


    • 13. marec 2019: Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - próza - Školské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Stela Kepštová: 1. miesto
     Adriána Gállová: 2. miesto
     Emma Belvončíková: 3. miesto
     Timea Kumorová: 3. miesto

     Súťaž: Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - próza
     Kolo: Školské kolo


    • 13. marec 2019: Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia - Školské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Angelika Strnádelová: 1. miesto
     Viktória Kuloštiaková: 2. miesto
     Janka Grobarčíková: 3. miesto

     Súťaž: Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia
     Kolo: Školské kolo

      

    • 13. marec 2019: Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza - Školské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Zuzana Lukáčiová: 1. miesto
     Liana Žuffová: 2. miesto
     Sára Bendeková: 3. miesto

     Súťaž: Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza
     Kolo: Školské kolo


    • 13. marec 2018: Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia - Školské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Ema Kulášová: 1. miesto
     Vanesa Šprláková: 2. miesto
     Soňa Belvončíková: 2. miesto
     Boris Sirota: 3. miesto
     Matúš Palider: 3. miesto

     Súťaž: Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia
     Kolo: Školské kolo


    • 1 marec 2019: Rozprávkový piatoček v ŠKD

    • "Prvé marcové popoludnie" bolo DOSLOVA ROZPRÁVKOVÉ....veselé, zábavné i poučné s najlepším a to *prázdninovým koncom*. Za tieto rozprávkové chvíle ďakujú družinári práve Pavlovi Dobšinskému!

      p. vychovávateľka Bibka Kovaľáková

    • 28. február 2019: ...tak a zas niečo nové vieme!

    • Dnes sme videli glóbus - malú zmenšeninu našej planéty Zem, ktorú pre nás pred mnohými tisícročiami s láskou Boh stvoril. More i pevnina, svetadiely, ostrovy, atď, fúúú, naša Zem je naozaj krásna! 

     Palestína, Izrael, Nazaret, Betlehem, Jeruzalem = Zem, v ktorej sa narodil, rástol, žil a učil Ježiš...

     Našli sme Ježišovu Zem! - taká malá bodka na glóbuse to je a tak obrovské "SVETLO = v malom JEŽIŠOVI" sa stadiaľ rozšírilo na celučičkú, celú Zem! Vďaka Ti, Bože! 

     Mgr. Beáta Stasová

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka
  • Tvorivá dielnička 5.A
  • Vianočné očakávanie