• Informácie o ŠKD

     Začíname:     

     ráno 6,00  - 7,20 hod.

     po vyučovaní 11,10 – 16,20 hod.

      

     Platba:           

     bankovým prevodom do 10. dňa  v mesiaci

     mesačne 10€                      

     na účet SK51 0200 0000 0000 1243 4332

     do poznámky: Meno, priezvisko, trieda žiaka

      

     Preplatky za ŠKD sa nevracajú! (t.j. ak dieťa navštívi ŠKD čo i len jeden deň v mesiaci, musí uhradiť celý mesiac)

     Prihláška sa dáva na začiatku roka, do ŠKD môže začať chodiť aj odísť v ktorýkoľvek mesiac.

      

     Pravidlá bezpečného školského klubu

        1.      Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.

        2.      Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.

        3.      Dodržujem hygienické zásady.

        4.      Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

        5.      Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.

        6.      K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

        7.      S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

        8.      Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

        9.      Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.

        10.  V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.

        11.  Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na miesto. 

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Vedecká hračka
  • Technický šikula
  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka