• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  •  

   Nástup do školy nie je podmienený vykonaním testu na Covid-19 u žiaka ani u jeho zákonného zástupcu.

   Jedinou podmienkou vstupu žiaka do školy je povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom.

    

   Neprítomnosť žiaka na vyučovaní:

   • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
   • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

    

   Vyhlásenie o bezpríznakovosti:

   • Vyhlásenie o bezpríznakovosti podáva rodič prostredníctvom Edupage.  

   • Povinné je predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak žiak preruší dochádzku do školy na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov.

    

   Riaditeľ školy Mgr. Dušan Šoltés

                   

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Ako postupovať:    2% z dane

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola Štefana Šmálika
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 166, 02744 Tvrdošín
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060010
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola Štefana Šmálika
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 166, 02744 Tvrdošín
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060010
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola Štefana Šmálika
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 166, 02744 Tvrdošín
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060010
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Zvonenia

   Piatok 17. 9. 2021
  • Ak máte záujem o projektovanie v eTwinning a potrebujete poradiť, stačí sa obrátiť na ambasádorku programu eTwinning Mgr. Ivanu Šoltésovú.

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
   • zssmalika@gmail.com
   • 043 532 2330 Šk. jedáleň 043 532 2059 ŠKD 0911 918 072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje