• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Naša trieda číta...

      Na piatok sa veľmi tešili naši druháci. Z Bratislavy k nám pricestovali priamo z vydavateľstva Martinus 3 panie, ktoré prezentovali našim malým čitateľom súčasnú literatúru, primeranú ich veku. Prácami v skupinkách žiaci sami vyhodnotili, ktorá kniha je ich srdiečku najmilšia. Ďakujeme Zuzanke, ktorá pripravila pre žiakov čítačku, ktorá priblížila žiakom dej jednej ponúkanej knihy. Touto akciou sme chceli u žiakov podporiť snahu a chuť čítať. Lebo, kto veľa číta, veľa vie. Ďakujeme za knižné dary, ktoré pribudli do našej triednej knihovničky.

     • 30. november 2023: super florbal chlapci

      V dnešný deň,

      sme sa zúčastnili kvalifikácie do okresného kola super florbal chlapci 5-9 ročníka.

      Naši chalani predviedli spanilú jazdu, kde začali víťazstvom nad Nižnou 10:0, následne Zuberec 5:3, vytriezvenie prišlo v treťom zápase, keď nad naše sily boli chlapci z Medvedzia a prehrali sme 2:3. V poslednom zápase sme potvrdili rolu favorita a vyhrali nad Habovkou 6:1, čím sme ovládli celý turnaj a skončili na 1. mieste a zaručili si postup do okresného kola.

     • ... prehovoril výkladový slohový postup...

      V Ý K L A D patrí do výkladového slohového postupu, využíva sa v náučnom štýle, vysvetľuje, uvádza príklady, či dôkazy, je neosobný, objektívny, nezaujatý, nestranný, skutočný. Nesmú v ňom chýbať odborné termíny, vždy objasní/vysvetlí nejaký problém. Výklad sa zakladá na faktoch a príkladoch, z ktorých vyvodí závery a ponaučenia.

     • 29. november 2023: iBobor 2023/2024

      iBobor 2023/2024 - vyhodnotenie

      V dňoch 6. až 10. novembra 2023 prebiehala na našej škole informatická súťaž - iBobor. Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo niekoľko žiakov z 3. - 9. ročníka. Žiaci si zmerali svoje sily v niekoľkých súťažných kategóriách v prostredí EduPage počas vybranej vyučovacej hodiny.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Ak máte záujem o projektovanie v eTwinning a potrebujete poradiť, stačí sa obrátiť na ambasádorku programu eTwinning Mgr. Ivanu Šoltésovú.

  • Projekty vrámci programu eTwinnig:

   "Pravda alebo lož"

   Pár přátel stačí mít... Just a few friends...

   Zem pre nás - my pre zem 
   Národná cena eTwinning - 2. miesto

   "KALEIDOSKOP"

   "Už viem prečo..." 
   projekt ocenený v PL - 3. miesto

   "Keď vyrastiem, budem..." 
   Národná cena eTwinning - 2. miesto

   "Zima, teplo, teplejšie..." 
   Národná cena eTwinning - 3. miesto

   "Meriam okolitý svet"
   Národná cena eTwinning - 1. miesto

   "Daj odpadu druhú šancu"

  • Ako postupovať:    2% z dane

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola Štefana Šmálika
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 166, 02744 Tvrdošín
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060010
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola Štefana Šmálika
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 166, 02744 Tvrdošín
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060010
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola Štefana Šmálika
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 166, 02744 Tvrdošín
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060010
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Zvonenia

   Sobota 9. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
   • 043 532 2330 Šk. jedáleň 043 532 2059 ŠKD 0911 918 072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín Slovakia
   • 17060010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje