• 15. október 2018: Burza povolaní

    • Vhodný výber školy a povolania, ktoré nás baví, ako aj zaujímavosti o rôznych stredných školách sme sa mohli dozvedieť na Burze povolaní v Nižnej. Stredné školy nás informovali o možnostiach štúdia na ich škole, ako aj aktivitách, ktoré škola pre svojich žiakov pripravuje a čím sa jednotlivé školy od seba navzájom líšia.

     PaedDr. Alena Lenčuchová

    • 15. október 2018: Exkurzia v planetáriu

    • S túžbou porozumieť vesmíru, sme so žiakmi 5. ročníka navštívili hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Nad našimi hlavami nám premietli nočnú oblohu v priebehu roka a oblohu v konkrétnom ročnom období, so špecifikami aktuálneho diania na nej. Priblížili nám jednotlivé hviezdy, súhvezdia, ich pôvod a mytológiu. S malým teleskop sme pozorovali oblohu a nadchýnali sa jej pôvabom.

     Krásami farieb a originálnymi nápadmi rozprávkového sveta sme sa nadchýnali na Bienále fantázie v Turčianskej galérií v Martine.

     Domov sme si doniesli pekné zážitky z prác detí celého sveta, ako aj hviezd, ktoré svietia na našej oblohe.

     PaedDr. Alena Lenčuchová a Denisa Gibaštíková

    • 8. október 2018: HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU - Projekt školská technika

    • PODPORTE NAŠU ŠKOLU HLASOVANÍM TU!

     Hlavnou cenou v súťaži Na nový level je 3 x najmodernejšia počítačová učebňa s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí, spolu v hodnote až 21 000 €. Každá časť Slovenska hrá o 1 takúto učebňu (v hodnote 7 000 €) a získa ju škola s najvyšším počtom hlasov.

     Súčasťou učebne bude napríklad interaktívna tabuľa značky EPSON, počítače (cca 20 kusov) a nábytok (stoly, stoličky). Presné kusy výpočtovej techniky a ostatného zariadenia budú dohodnuté priamo s víťazmi na základe ich požiadaviek a možností učebne.

     Admin.

    • 4. október 2018: Modlitba sv. ruženca

    • Modlite sa ruženec každý deň počas celého mariánskeho mesiaca október, aby ste sa ako Boží ľud zjednotili v spoločenstve a v kajúcnosti a vyprosovali od Matky Božej a sv. Michala archanjela ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. (pápež František)  

     Pozývame Vás k tejto modlitbe každý deň počas veľkej prestávky v kaplnke našej školy.

     Admin.

    • 4. október 2018: Energetika nás baví

    • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili edukačného procesu zážitkovou formou pod názvom: "Energetika nás baví". Žiaci a pani učiteľky Spojenej školy v Nižnej si pre nich pripravili zaujímavý program rozdelený do troch častí, kde sa mohli dozvedieť viac o alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využitia a  o uvedomelom využívaní a šetrení energie. Taktiež si mohli vyskúšať ako funguje solárna energia a modely jednotlivých druhov alternatívnych energií. Po skončení programu v škole sa žiaci zúčastnili exkurzie vo firme KOMTERM na výrobu tepelnej a elektrickej energie z biomasy.

     Admin.

    • 27. september 2018: Informácie výchovného poradcu

    • V časti VÝCHOVNÝ PORADCA si môžete pozrieť predbežný plán činnosti výchovného poradcu. Najbližšie našich deviatakov čaká BURZA POVOLANÍ, ktorá sa bude konať 9.10.2018.

     Admin.

    • 12. jún 2018: ERASMUS+ - Mobilita na Malte

    • V polovici mája sme sa  my – šiesti žiaci projektu Erasmus+ a dve pani učiteľky – vybrali na Maltu. Bola to záverečná mobilita a preto sme si to poriadne užili. Maltskí učitelia nám spolu zo žiakmi pripravili nádherný týždeň plný zážitkov, kultúry a v neposlednom rade aj nových priateľov z Poľska, Bulharska, Talianska a samozrejme Malty. Počas týchto siedmich dní sme spolu navštívili hlavné mesto Malty Valletu, Sliemu, Mdinu-bývalé hlavné mesto, plavili sa trajektom na Gozo kde sme obdivovali nádhernú maltskú prírodu. Okrem toho sme spoznali aj Temples- archeologické nálezisko, Citadellu a mnoho iných a zaujímavých miest. Počúvali sme maltskú folklórnu hudbu a prechádzky zasvitu mesiaca pri mori, ale aj v meste boli nezabudnuteľné. Spolu s foodblogermi a fitness odborníkmi sme sa naučili zdravo stravovať, zašportovali a zatancovali sme si v maltskej škole no a v piatok sme mali za úlohu navariť jedlo podľa vlastného výberu. Bola to zábava a hlavne sme ochutnali tradičné jedlá iných národov. Na konci bol rybolov v mori, kde sa nám podarilo chytiť rybu. A potom prišiel koniec nášho dobrodružstva, ktorý sa nezaobišiel bez sĺz ale s novými priateľmi sme ostali aj naďalej v kontakte. A aj keď je Malta maličká, má úžasných obyvateľov a zaujímavé miesta z ktorých si odnášame len pozitívne spomienky, Verím, že aspoň prostredníctvom fotiek a videa aj Vy budete s nami zdieľať toto dobrodružstvo.

     Klára Kormaňáková, žiačka 7.A

      

    • 4. jún 2018: Erasmus+  HEARTH

    • Projekt medzi šiestimi školami z piatich štátov sa blíži ku koncu. Veríme však, že nadštandardná spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Reportáže o zážitkoch a nadobudnutých vedomostiach aj počas poslednej mobility na Malte nám ešte len žiaci tvoria a budú zverejnené v najbližších dňoch na našej stránke školy. 

     Jednou z úloh bolo aj vytvorenie tradičného a zdravého menu, na základe ktorého vznikla eKniha- súbor receptov. Možno Vás niektorý z nich osloví a dostane Vás aspoň na chvíľu do inej kultúry.

     eKnihu si môžete pozrieť na tejto adrese: http://online.fliphtml5.com/mugu/hylv/ 

     PaedDr. Kormaňáková

    • 23. máj 2018: Vystúpenie v Charitnom dome sv. Františka z Assisi v Trstenej

    • Dnes naši žiaci navštevujúci ŠKD spolu s pani vychovávateľkami navštívili Charitný dom sv. Františka z Assisi v Trstenej. V krátkom programe žiaci predviedli svoje spevácke schopnosti, zahrali scénku o troch grošoch a na záver zatancovali spoločenské ale aj moderné tance . Pred odchodom obdarovali obyvateľov domu malou pozornosťou od žiakov z rannej družiny.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 15. mája 2018: Alino

    • Naša škola sa zapojila do projektu ALINO. Úlohou žiakov bolo zbierať plechovky a robiť z nich placky pre Alina. Zbierali sa aj hliníkové vrchnáky z jogurtov, z ktorých sme robili halušky nášmu kamarátovi, ktorý k nám prišiel z vesmíru, aby nám pomáhal chrániť našu planétu Zem. Vyzbierané veci sa budú recyklovať, aby sa znovu použili.To ale nebolo všetko. Naši žiaci sa zapojili aj do aktivity v ktorej úlohou bolo navrhnúť nového Alina. My sme nenavrhli len Alina, ale navrhli sme mu aj kamarátku Alinu. Následne žiaci v rannej ŠKD pracovali na zhotovení nových kamarátov ALINA a ALINY. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom a známym, ktorí nám v zbere pomáhali. Ďakujeme.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 17. október 2017: ERASMUS PLUS- HEARTH

    • 17. október 2017: ERASMUS PLUS- HEARTH - Obrázok 1Veľmi sa tešíme z vydarenej akcie v rámci nášho projektu Erasmus+ K2 školské partnerstvá - HEARTH. V dňoch 1. až 7. októbra k  nám zavítalo 43 hostí (11 učiteľov a riaditeľov škôl a 32 žiakov vo veku 13 až 19 rokov) z   Malty, Savony (Taliansko), Novi Ligure (Taliansko), Burgasu (Bulharsko) a Varšavy (Poľsko), s ktorými už druhý rok úspešne spolupracujeme. Téma vzájomnej kooperácie a tým aj súvisiacich aktivít je Pôda, jej obrábanie, uvedomenie si jej dôležitosti a jej následná ochrana. 5 žiakov z Talianska a Poľska bolo ubytovaných v rodinách žiakov našej školy, kde  osobne spoznávali slovenské tradície a kultúru.

     Počas týždňa navštívili mestský úrad,  pekáreň Švarc a keramiku Kubo, drevený kostolík, sochu Ježiša v Kline, priehradný múr, múzeum kávy v Krušetnici, agro farmu v Novoti, Edyho ranč, skanzen Oravskej dediny a Oravský hrad. Svoju šikovnosť dokázali na aktivitách počas pracovných dielni, kde si po inštruktáži a za pomoci pani učiteliek našej školy vykopali zemiaky a z nich navarili bryndzové halušky a placky, naťahali vlastné korbáčiky. Vďaka pani Marianke Knapovej si vytvorili vlastné mydielka a ďalším pani učiteľkách zo ZŠ Štefana Šmálika uplietli košíky a zvončeky z pedigu a sviečky z medových plátov.

     Veľmi kladné reportáže dokladované nimi priebežne počas celého pobytu na sociálne siete a webové stránky ich škôl svedčia o tom, že si naše mesto a dobrosrdečných ľudí v ňom veľmi obľúbili.

     Ďalšie aktivity týkajúce sa varenia tradičných talianskych, bulharských, maltských, poľských a slovenských jedál budú vybratí žiaci ZŠ Š.Šmálika osobne zdieľať v máli 2018 na slnečnej Malte.

     Viac foto nájdete vo fotoalbume

     PaedDr. Kormaňáková Dagmar

   • 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+
    • 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+

    • V dňoch 2.6 až 5.6.2017 sa pani učiteľky Dagmar Kormaňáková, Ivana Šoltésová, Angelika Strnádelová zúčastnili konferencie vo Varšave. Cieľom cesty boli stretnutia na dohodnutie ďalšej spolupráce s členskými skupinami z Poľska, Bulharska, Talianska, Malty. Čaká nás návšteva z uvedených krajín, na ktorú sa už teraz tešíme.

     7. jún 2017: Konferencia Erasmus+ - Obrázok 1 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+ - Obrázok 2 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+ - Obrázok 3

     Admin.

    • 15. mája 2018: Vyhodnotenie školy v prírode

    • Ako už viete, naši žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili školy v prírode. Po ich návrate pani učiteľky spolu so žiakmi zhodnotili celý pobyt a vyhodnotili najlepších plavcov.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 5. máj 2018: Exkurzia 9.A na okresnom súde v Námestove

    • Dňa 3.5. 2018 sa žiaci 9.A. triedy zúčastnili exkurzie na okresnom súde v Námestove. Mali možnosť byť prítomní na dvoch verejných pojednávaniach. Žiaci si porovnali svoje predstavy so skutočnosťou. Po pojednávaniach mali žiaci besedu s pánom prokurátorom a pani sudkyňou. 

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 2. máj 2018: Tentokrát úspech v programátorskej súťaži PYTHON CUP.

    • Blahoželáme! Tentokrát úspech v programátorskej súťaži PYTHON CUP. Do tejto súťaže sa zapojila naša škola ako jediná základná škola z celého Slovenska. V konkurencii stredných škôl si naši žiaci 9.A triedy - Miroslav Ujmiak a Patrik Grísa počínali vynikajúco! Miroslav Ujmiak získal 9. miesto a Patrik Grísa 17. miesto na SlovenskuPatrí im naozaj poklona, pretože programovaniu v jazyku Python sa venovali len veľmi krátko!

     Mgr. Beáta Marasová

    • 2. máj 2018: Keď sa spojí príjemné s užitočným

    • Slnečné lúče nás "ťahajú von a v triede to už poznáme". Preto aj žiaci navštevujúci ŠKD nelenia a pri svojom pobyte na čerstvom vzduchu sa môžu zahrať rôzne kolektívne hry, zacvičiť si, alebo aj skrášliť okolie školy.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 26. apríl 2018: Blahoželáme! Úspechy na poli matematiky

    • Našu školu úspešne reprezetovali na okresnom kole  Matematickej olympiády:

     Kategória Z6:

     • 2. miesto - Timotej Ilko - 6.A
     • 3. miesto - Michal Jaroš - 6.A

     Kategória Z7:

     • 1. miesto - Vanesa Mrzenová - 7.A
     • 2. miesto - Barborka Macáková - 7.A

     Kategória Z8:

     • 1. miesto - Kristínka Kabáčová - 8.B 

     Srdečne blahoželáme!!!

      

     Admin.

    • 25. apríl 2018: Okresné kolo Biologickej olympiády

    • Blahoželáme Aurelovi Pappovi zo 6.A triedy za 7. miesto a úspešnú reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde.

     Admin.

    • 25. apríl 2018: Okresné kolo súťaže mladých ochranárov CO

    • Dňa 25.04.2018 sa štyria žiaci deviateho ročníka zúčastnili okresného kola súťaže mladých ochranárov CO, kde sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 24. apríl 218: Zápis žiakov do prvého ročníka

    • Dnes našu školu navštívili žiaci materskej školy spolu so svojimi rodičmi, aby sa zapísali na budúci školský rok ako žiaci prvého ročníka na našej škole. Naši prváci si pre nich s pani učiteľkou nacvičili krátky program. Zahanbiť sa nedali ani škôlkari.

      

     PaedDr. Katarína Masláková

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Exkurzia v planetáriu Maximiliána Hella
  • Energetika nás baví
  • ERASMUS+ Mobilita na Malte
  • Návšetva charitného domu
  • Alino
  • Škola v prírode
  • Exkurzia 9.A na okresnom súde
  • Keď sa spojí príjemné s užitočným
  • Mladí záchranári CO
  • Zápis do 1. ročníka
  • Škola v prírode
  • Súťaž s časopisom Rebrík