• 15. mája 2018: Alino

    • Naša škola sa zapojila do projektu ALINO. Úlohou žiakov bolo zbierať plechovky a robiť z nich placky pre Alina. Zbierali sa aj hliníkové vrchnáky z jogurtov, z ktorých sme robili halušky nášmu kamarátovi, ktorý k nám prišiel z vesmíru, aby nám pomáhal chrániť našu planétu Zem. Vyzbierané veci sa budú recyklovať, aby sa znovu použili.To ale nebolo všetko. Naši žiaci sa zapojili aj do aktivity v ktorej úlohou bolo navrhnúť nového Alina. My sme nenavrhli len Alina, ale navrhli sme mu aj kamarátku Alinu. Následne žiaci v rannej ŠKD pracovali na zhotovení nových kamarátov ALINA a ALINY. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom a známym, ktorí nám v zbere pomáhali. Ďakujeme.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 17. október 2017: ERASMUS PLUS- HEARTH

    • 17. október 2017: ERASMUS PLUS- HEARTH - Obrázok 1Veľmi sa tešíme z vydarenej akcie v rámci nášho projektu Erasmus+ K2 školské partnerstvá - HEARTH. V dňoch 1. až 7. októbra k  nám zavítalo 43 hostí (11 učiteľov a riaditeľov škôl a 32 žiakov vo veku 13 až 19 rokov) z   Malty, Savony (Taliansko), Novi Ligure (Taliansko), Burgasu (Bulharsko) a Varšavy (Poľsko), s ktorými už druhý rok úspešne spolupracujeme. Téma vzájomnej kooperácie a tým aj súvisiacich aktivít je Pôda, jej obrábanie, uvedomenie si jej dôležitosti a jej následná ochrana. 5 žiakov z Talianska a Poľska bolo ubytovaných v rodinách žiakov našej školy, kde  osobne spoznávali slovenské tradície a kultúru.

     Počas týždňa navštívili mestský úrad,  pekáreň Švarc a keramiku Kubo, drevený kostolík, sochu Ježiša v Kline, priehradný múr, múzeum kávy v Krušetnici, agro farmu v Novoti, Edyho ranč, skanzen Oravskej dediny a Oravský hrad. Svoju šikovnosť dokázali na aktivitách počas pracovných dielni, kde si po inštruktáži a za pomoci pani učiteliek našej školy vykopali zemiaky a z nich navarili bryndzové halušky a placky, naťahali vlastné korbáčiky. Vďaka pani Marianke Knapovej si vytvorili vlastné mydielka a ďalším pani učiteľkách zo ZŠ Štefana Šmálika uplietli košíky a zvončeky z pedigu a sviečky z medových plátov.

     Veľmi kladné reportáže dokladované nimi priebežne počas celého pobytu na sociálne siete a webové stránky ich škôl svedčia o tom, že si naše mesto a dobrosrdečných ľudí v ňom veľmi obľúbili.

     Ďalšie aktivity týkajúce sa varenia tradičných talianskych, bulharských, maltských, poľských a slovenských jedál budú vybratí žiaci ZŠ Š.Šmálika osobne zdieľať v máli 2018 na slnečnej Malte.

     Viac foto nájdete vo fotoalbume

     PaedDr. Kormaňáková Dagmar

   • 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+
    • 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+

    • V dňoch 2.6 až 5.6.2017 sa pani učiteľky Dagmar Kormaňáková, Ivana Šoltésová, Angelika Strnádelová zúčastnili konferencie vo Varšave. Cieľom cesty boli stretnutia na dohodnutie ďalšej spolupráce s členskými skupinami z Poľska, Bulharska, Talianska, Malty. Čaká nás návšteva z uvedených krajín, na ktorú sa už teraz tešíme.

     7. jún 2017: Konferencia Erasmus+ - Obrázok 1 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+ - Obrázok 2 7. jún 2017: Konferencia Erasmus+ - Obrázok 3

     Admin.

    • 15. mája 2018: Vyhodnotenie školy v prírode

    • Ako už viete, naši žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili školy v prírode. Po ich návrate pani učiteľky spolu so žiakmi zhodnotili celý pobyt a vyhodnotili najlepších plavcov.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 5. máj 2018: Exkurzia 9.A na okresnom súde v Námestove

    • Dňa 3.5. 2018 sa žiaci 9.A. triedy zúčastnili exkurzie na okresnom súde v Námestove. Mali možnosť byť prítomní na dvoch verejných pojednávaniach. Žiaci si porovnali svoje predstavy so skutočnosťou. Po pojednávaniach mali žiaci besedu s pánom prokurátorom a pani sudkyňou. 

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 2. máj 2018: Tentokrát úspech v programátorskej súťaži PYTHON CUP.

    • Blahoželáme! Tentokrát úspech v programátorskej súťaži PYTHON CUP. Do tejto súťaže sa zapojila naša škola ako jediná základná škola z celého Slovenska. V konkurencii stredných škôl si naši žiaci 9.A triedy - Miroslav Ujmiak a Patrik Grísa počínali vynikajúco! Miroslav Ujmiak získal 9. miesto a Patrik Grísa 17. miesto na SlovenskuPatrí im naozaj poklona, pretože programovaniu v jazyku Python sa venovali len veľmi krátko!

     Mgr. Beáta Marasová

    • 2. máj 2018: Keď sa spojí príjemné s užitočným

    • Slnečné lúče nás "ťahajú von a v triede to už poznáme". Preto aj žiaci navštevujúci ŠKD nelenia a pri svojom pobyte na čerstvom vzduchu sa môžu zahrať rôzne kolektívne hry, zacvičiť si, alebo aj skrášliť okolie školy.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 26. apríl 2018: Blahoželáme! Úspechy na poli matematiky

    • Našu školu úspešne reprezetovali na okresnom kole  Matematickej olympiády:

     Kategória Z6:

     • 2. miesto - Timotej Ilko - 6.A
     • 3. miesto - Michal Jaroš - 6.A

     Kategória Z7:

     • 1. miesto - Vanesa Mrzenová - 7.A
     • 2. miesto - Barborka Macáková - 7.A

     Kategória Z8:

     • 1. miesto - Kristínka Kabáčová - 8.B 

     Srdečne blahoželáme!!!

      

     Admin.

    • 25. apríl 2018: Okresné kolo Biologickej olympiády

    • Blahoželáme Aurelovi Pappovi zo 6.A triedy za 7. miesto a úspešnú reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde.

     Admin.

    • 25. apríl 2018: Okresné kolo súťaže mladých ochranárov CO

    • Dňa 25.04.2018 sa štyria žiaci deviateho ročníka zúčastnili okresného kola súťaže mladých ochranárov CO, kde sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 24. apríl 218: Zápis žiakov do prvého ročníka

    • Dnes našu školu navštívili žiaci materskej školy spolu so svojimi rodičmi, aby sa zapísali na budúci školský rok ako žiaci prvého ročníka na našej škole. Naši prváci si pre nich s pani učiteľkou nacvičili krátky program. Zahanbiť sa nedali ani škôlkari.

      

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 23. apríl 2018: ČÍTAJKO

    • Čas plynie ako voda a my sme sa prehupli do mesiaca apríl.Nesmieme však zabudnúť na mesiac marec, v ktorom sa každoročne venujeme knihám a čítaniu. Tento rok sme opäť čítali a aj vrámci školskej súťaže Č Í T A J K O sme prežili veľa pekných a poučných príbehov. Dúfame, že naši čitatelia budú aj naďalej venovať svoj čas spoznávaniu nových tajov, ktoré knihy prinášajú. Určite k tomu prispejú aj knižné výhry, o ktoré bojovali. Výsledky Č Í T A J K A sú nasledovné:

     1. A - 1. Sarah Kyseľová

               2. Emma Vrobelová

               3. Laura Ulrichová

     1. B - 1. Samuel Kralčák

               2. Boris Sirota

               3. Róbert Gama

     2. A - 1. Marek Košarišťan

               2. Viktória Littvová

               3. Marko Ferianc

     2 .B - 1. Jakub Kormaňák

               2. Liana Žuffová

               3. Matúš Kakačka

     3. A - 1. Lenka Bakošová

               2. Sofia Sirotová

               3. Miriam Habová

     3. B - 1. Nikola Šprláková

               2. Barbora Želudeková

               3. Juraj Prišč

     4. A - 1. Tatiana Lieskovská

               2. Angelika Strnádelová

               3. Nina Kurňavková

     4. B - 1. Timea Kumorová

               2. Mário Kurajda

               3. Soňa Medvecká

      

     PaedDr. Angelika Strnádelová

    • 23. apríl: Škola v prírode

    • V dňoch  16.4. - 20.4.2018 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Školy v prírode, spojenej s plaveckým výcvikom. Spolu so svojimi triednymi p. učiteľkami a p. zástupkyňou strávili v lone krásnej jarnej prírody Nízkych Tatier týždeň plný smiechu, zábavy, plávania, hier,súťaží,diskoték, aj učenia, s "čelovkami" bez strachu zostúpili do podzemia Stanišovskej jaskyne, preplávali bazén, navštívili Park miniatúr Mini Slovenska, denne zdolali kopec, vlastne kopčisko k svojej ubytovni Limba, preukázali schopnosť upratať si svoju izbu či jedáleň, vydržať týždeň odlúčenia od svojich rodičov a zvládnuť mnoho ďalších úloh, za čo im patrí veľká pochvala a uznanie!

     Mgr. Ivana Šoltésová

    • 23. apríl 2018: Obvodné kolo vo vybíjanej

    • V stredu sa žiačky 7., 6., 5. ročníka zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej. Chceme sa pochváliť krásnym 2. miestom a postupom do okresného kola.

     Blahoželáme.

     PaedDr. Angelika Strnádelová

    • 20. apríl 2018: Súťaž s časopisom Rebrík

    • Žiaci navštevujúci ŠKD spolu so šikovníkmi sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží. Výnimkou nie je ani aprílová súťaž s časopisom "REBRÍK". Naši šikovníci absolvovali od pani vychovávateľky Katky rýchlo kurz goralského nárečia a spolu sme sa zapojili do súťaže kde bolo treba preložiť aspoň 5 nárečových slov do Slovenčiny. My sme si trúfli na voľný preklad nami vybraných časti piesni "Pamjyntaj guraľu" a "Guraľu cy či ne žaľ". Motivovaní obsahom piesni sme nakreslili aj takéto obrázky. 

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 20. apríl 2018: Ľudové misie na našej škole

    • V tomto týždni od soboty 14.04 2018 do nedele 22.04.2018 prebiehajú v našom meste ľudové misie. Pri tejto príležitosti mali naši žiaci druhého stupňa dňa 17.04.2018 - utorok prednášku.

     Paeddr. Katarína Masláková

    • 18. apríl 2018: Spevácka súťaž Slávik Slovenska

    • Dňa 10.04.2018 sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Poroty jednotlivých kategórií to mali veľmi ťažké. Nakoniec pani učiteľky museli vybrať z každej kategórie jedného žiaka, ktorý postúpi na okresné kolo.Za prvú kategóriu nás na okresnom kole bude reprezentovať Nikola Šprláková z 3.B. v druhej kategórii nás bude reprezentovať Veronika Lofajová zo 6.A. a v tretej kategórii nás bude reprezentovať Rebeka Romaňáková z 8.A triedy. 

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 13. apríl 2018: Deň narcisov

    • S príchodom jari, sa príroda prebúdza k životu. Začínajú kvitnúť stromy a na svet prichádzajú mláďatá zvierat. Na jar sa pravidelne zapájame do projektu deň narcisov. Takýmto spôsobom chceme ľuďom chorým na rakovinu "kvapkou v mori" prispieť k tomu, aby sa aj oni tešili spolu s nami z príchodu jari. Veľmi by sme si priali, aby aj títo ľudia mohli pozorovať premeny prírody tak ako my, keď sme sa vybrali ako dobrovoľníci do mesta.

     PaedDr. Katarína Masláková

    • 12. apríl 2018: Šikovníci a ich úspech s časopisom Vrabček

    • Žiaci navštevujúci ŠKD a krúžky Šikovníček a Šikovné rúčky sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaži. V marcovom čísle časopisu Vrabček ste si mohli všimnúť náš úspech v súťaži pod Heslom "DROBČEK", kde sme boli ocenení za vtáčiu búdku. Príjemne sme boli prekvapení aj dnes, keď sme si listovali aprílové číslo Vrabčeka a tam sme opäť našli našu prácu. Aj takýmto spôsobom sa chceme poďakovať redakcii časopisu Vrabček za krásne ceny, ktoré nám poslali. Ďakujeme.

     PaedDr. Katarína Masláková

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka
  • Tvorivá dielnička 5.A
  • Vianočné očakávanie