• Info školskej jedálne

    • Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne zabezpečuje stravu pre deti v MŠ, pre žiakov ZŠ, zamestnancov, cudzích stravníkov – so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

     Školská jedáleň je zapojená do projektu Školský mliečny program. 

      

     Pre stravovanie v školskej jedálni platí od školského roku 2019/2020 smernica zverejnená na našom webovom sídle.

      

     Dozor v školskej jedálni:

     Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

      

     Správanie sa stravníkov v školskej jedálni:

     1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.

     2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.

     3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.

     4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.

     5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov ŠJ a prítomných pedagógov.

     6. Pri stole sa správa kultúrne – nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí taniere, poháre, príbory.

     7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom ŠJ, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.

     8. Je zakázané vynášať zo ŠJ jedlo a riad.

     9. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušné miesto.

     10. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.

     11. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Vedecká hračka
  • Technický šikula
  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka