• Projekty

    • Aktuálne prebiehajúce projekty:

     •  

      

     • Erasmus +

     • English One - Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

     • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

      

      

     • Aktivizujúce  metódy vo výchove

      

     • Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmet

        

      

     • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných  a stredných školách s využitím elektronického testovania

       

      

     • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

         

      

     • Podpora zmien k modernej škole tretieho tisícročia.

      

         

      

     Naša škola je zapojená aj v  týchto ďalších projektoch:

      

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Exkurzia v planetáriu Maximiliána Hella
  • Energetika nás baví
  • ERASMUS+ Mobilita na Malte
  • Návšetva charitného domu
  • Alino
  • Škola v prírode
  • Exkurzia 9.A na okresnom súde
  • Keď sa spojí príjemné s užitočným
  • Mladí záchranári CO
  • Zápis do 1. ročníka
  • Škola v prírode
  • Súťaž s časopisom Rebrík