• Výchovné poradenstvo

    •                            

     Výchovný poradca: PaedDr.  Alena Lenčuchová

     Konzultačné dni:  

      

     utorok 10.35 - 12.10 alebo vždy podľa potreby a dohovoru s rodičmi.

     Plán činnosti:

      

     si môžete pozrieť VP_2017-2018.doc

     Analýza činnosti:

      

     si môžete pozrieť Analyza_cinnosti_VP_2017.doc
     Oznamy: 9.10. 2018                 BURZA POVOLANÍ 2018 - Nižná - 9.00 - 13.00- stretnutie žiakov pedagógov, rodičov so zástupcami                  stredných škôl.
       23.11.2018                - Testy profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka. 
       19.11.2018                Vyhodnotenie testov profesionálnej orientácie.
       január 2019              - Rodičovské združenie pre 9. ročník. Prezentácia stredných škôl z okolia.
                                           - Informácie k podávaniu prihlášok na strednú školu.
       do 28.02. 2019          - Odoslanie prihlášok na stredné školy na učebné a štúdijné odbory, ktoré vyžadujú
                                             overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu.
       15.03. - 30.04.2019  - Talentové skúšky.
       03.04. a 04.04.2019  - TESTOVANIE 9.
      

     16.04. a 17.04.2019  - Náhradný termín TESTOVANIE 9.

       do 20.04. 2019          - Odoslanie prihlášok na stredné školy vrátane 8 r. gymnázií.
       13.05.2019                 - 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií).
       16.05.2019                 - 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií).
       od 23.05.2019           - Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.
       do 04.06.2019           - Spracovanie výsledkov 1. kola prijímacích skúšok.
       do 06.06.2019           - Zverejnenie konania druhého kola prijímacích skúšok
       18.06.2019                 - 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy
       od 25.06.2019           - Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok
       do 04.07.2019           - Spracovanie výsledkov odvolania
      
     Užitočné stránky:  http://www.povolania.eu
       http://www.stredne-skoly.sk/
     Informácie:  
      

     Na stránke www.komposyt.sk nájdete kompletný poradenský systém.

     Informácie pre RODIČOV:

     • ako lepšie spoznať svoje dieťa,
     • kam do školy,
     • čo robiť, keď...

      

     Informácie pre DIEŤA:

     • čim chcem byť,
     • príbehy,
     • povolania,
     • hry.

     a mnohé iné informácie.

        
        
        
        
        

               

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Mikuláš a šikovníci
  • Predmikulášska atmoška v ŠKD
  • Deň otvorených dverí a exkurzia v OFZ Široká
  • Posledný novembrový piatoček v ŠKD
  • Technická olympiáda
  • "Hokus pokus" v ŠKD
  • Púť k bl. Anke Kolesárovej...
  • Zdravé a tvorivé popoludnie v ŠKD...
  • Opäť príjemné popoludnie v ŠKD
  • Návšteva u sestričiek
  • Záchranárik 112
  • ŠKD trochu ináč