• Výchovné poradenstvo

    •                            

     Výchovný poradca: PaedDr.  Alena Lenčuchová

     Konzultačné dni:  

      

     utorok 8.00 -10.30  alebo vždy podľa potreby a dohovoru s rodičmi.

     Plán činnosti:

      

     si môžete pozrieť VP_2017-2018.doc

     Analýza činnosti:

      

     si môžete pozrieť Analyza_cinnosti_VP_2017.doc
     Oznamy: 10.10. 2017              BURZA POVOLANÍ 2017 - Trstená - 9.30 - 10.25 - stretnutie žiakov pedagógov, rodičov so zástupcami                                                     stredných škôl.
       október 2017           - Testy profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka. 
       november 2017       Vyhodnotenie testov profesionálnej orientácie.
       január 2018              - Rodičovské združenie pre 9. ročník. Prezentácia stredných škôl z okolia.
                                         - Informácie k podávaniu prihlášok na strednú školu.
       do 28.02. 2018         - Odoslanie prihlášok na stredné školy na učebné a štúdijné odbory, ktoré vyžadujú
                                          overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu.
       25.03. - 15.04.2018  - Talentové skúšky.
       21.03.2018               - TESTOVANIE 9.
      

     05.04.2018              - Náhradný termín TESTOVANIE 9.

       do 20.04. 2018         - Odoslanie prihlášok na stredné školy vrátane 8 r. gymnázií.
       14.05.2018                - 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií).
       17.05.2018                - 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií).
       16.05.2018                - Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.
       05.06.2018                - Spracovanie výsledkov 1. kola prijímacích skúšok.
       do 06.06.2018           - Zverejnenie konania druhého kola prijímacích skúšok
       19.06.2018                - 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy
       od 25.06.2018           - Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok
       do 29.06.2018          - Spracovanie výsledkov odvolania
      
     Užitočné stránky:  http://www.povolania.eu
       http://www.stredne-skoly.sk/
     Informácie:  
      

     Na stránke www.komposyt.sk nájdete kompetný poradenský systém.

     Informácie pre RODIČOV:

     • ako lepšie spoznať svoje dieťa,
     • kam do školy,
     • čo robiť, keď...

      

     Informácie pre DIEŤA:

     • čim chcem byť,
     • príbehy,
     • povolania,
     • hry.

     a mnohé iné informácie.

        
        
        
        
        

               

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • ERASMUS+ Mobilita na Malte
  • Návšetva charitného domu
  • Alino
  • Škola v prírode
  • Exkurzia 9.A na okresnom súde
  • Keď sa spojí príjemné s užitočným
  • Mladí záchranári CO
  • Zápis do 1. ročníka
  • Škola v prírode
  • Súťaž s časopisom Rebrík
  • Ľudové misie
  • Slávik Slovenska