Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2019-1-SK01-KA229-060796_1 Projekt Erasmus+ 34 091,00 s DPH 03.09.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Mgr. Dušan Šoltés, riaditeľ
Zmluva 1/2018 Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ bez DPH 12.11.2018
Zmluva 2018-1-PT01-KA229-047400_2 Projekt Erasmus+ 26 571.00 s DPH 12.09.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Mgr. Dušan Šoltés, riaditeľ
Zmluva Projekt Erasmus+ s DPH 22.06.2018
Faktúra 1176414001 zemný plyn 2 206,61 s DPH 11.02.2014 Cirkevná servisná spoločnosť
Zmluva Zmluva o účasti v projekte s DPH 16.01.2014 Centrum vedecko-technických informácií SR
Objednávka číslo OP11312202 DVD mechanika 27,54 s DPH 03.12.2013
Zmluva Zmluva s NUCEM-testovanie s DPH 02.12.2013
Zmluva Dodavka vody a tepla s DPH 13.11.2013
Zmluva Dodávka vody a tepla s DPH 13.11.2013