• 15. október 2019: Milión detí sa modlí ruženec

    • Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete! Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

     V posledných rokoch sa k tejto iniciatíve pripojili státisíce detí. Aj my, s našimi žiakmi sa v modlidbe pripojíme dňa 18. októbra.

     Admin.

    • 15. október 2019: Dozjedenia...

    • Dnes sme na Malom kuchárikovi pripravovali palacinky. Chcem pochváliť hlavne druháčky, ktoré ako správne gazdinky, pomáhali pri príprave a upratovaní kuchynky. Z chlapcov bol najšikovnejší Filipko Kakačka. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Tak dozjedenia.

     PaedDr. A. Strnádelová

    • 8. október 2019: Plavecký výcvik

    • Od 16.- 20.9. sa žiaci 3. roč zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v našom meste. Pod vedením nadšených plavčíkov sa niektorí neplavci / ba aj bojkovia vody/ naučili nielen vody nebáť, ale aj ľubovoľnou technikou preplávať celú dĺžku bazéna na čas. 
     Tu sú výsledky súťaže:

     3.A:  chlapci:   1. Dávid Dibdiak                                      dievčatá: 1. Laura Ulrichová

                             2. Martin Krššák                                                          2. Klaudia Kolenová 

                             3. Filip Kotlár                                                            3. Sarah Kyselová

     3.B:  chlapci:   1. Andrej Vrana                                        dievčatá: 1. Aďka Čajková

                             2. Matúš Vrobel                                                        2. Sofia Gloneková 

                             3. Robert Gama                                                        3. Mirka Fileková      

     Mgr. Magdaléna Kecerová

    • 3. október 2019: Exkurzia do Centra popularizácie fyziky a Planetária

    • Žiaci piatych ročníkov si svoje vedomsti získané na hodinách geografie utvrdili v Planetáriu v Žiari nad Hronom. S úžasom hľadli na projekciu a pozorne počúvali výklad o našej Slnečnej sústave, hviezdnej oblohe, striedaní štyroch ročných období aj jednotlivých podôb mesiaca na nočnej oblohe...

     Cestou do Žiaru nad Hronom sa našu cestu spestrili pobytom v Centre popularizácie fyziky na Gymnáziu Viliama - Paulínyho Tótha v Martine. Tu si žiaci skúšali rôzne experimenty s kvapalnými, pevnými aj plynnými látkami. Návštevu sme ukončili slovami: "Za experimenty a poznatky Vám ďakujeme, veríme, že sa s Vami opäť stretneme."

     Ďalšie fotografie si môžete pozrieť TU!

     Mgr. Beáta Marasová

    • 3. október 2019: Cezpoľný beh

    • Dňa 26.09. sa žiaci našej školy, PETER JURÍČKA, PETER GAJDOŠÍK a ŠTEFAN ONDRÍK, zúčastnili športovej súťaže Cezpoľný beh v Zuberci - Janolky, kde obsadili v silnej konkurencii pekné 3. miesto ako družstvo a P. JURÍČKA sa  ako jednotlivec umiestnil na 3. mieste, čím zabezpečil družstvu pekné umiestnenie. Žiaci Gajdošík a Ondrík skončili na 12. a 15. mieste.

     Ďakujeme chlapci a prajem Vám ešte veľa športových úspechov!

     Mgr. Mária Guiniaková

    • 1. október 2019: Po stopách svätých...

    • ... tak znie ústredná téma pre naše ročníkové duchovné obnovy v tomto školskom roku...

     V piatok, 27.septembra 2019, sa na duchovnú obnovu: „Po stopách sv. archanjela Michala“ vybrali do neďalekého Liesku naši natešení druháci... Nadšenie sa znásobilo, keď sme na autobusovej zastávke nastúpili do spojového autobusu, ktorého šoférom bol spriaznenec a priateľ našej školy, usmievavý Martin. To bolo radosti!!! Viezli sme sa ako V.I.P. hostia.
     V Liesku sa nás veľkolepým spôsobom ujal tamojší p. farár, Vdp. Štefan Piták. Prijal nás v kostole a zaujímavým spôsobom nám vyrozprával príbehy a životopisy mnohých svätých, ktorí už „bývajú“ v nebi. Sprevádzajúc nás, predstavil nám všetky vitráže, ktoré sa v kostole nachádzajú a tiež nás zoznámil s patrónom tamojšieho kostola, so sv. archanjelom Michalom.
     Predstavte si, taký odvážny a smelý bol sv. archanjel Michal, že sa odhodlane postavil do boja proti Luciferovi a v boji víťazne obstál... P. farár nás zoznámil aj s modlitbou, ktorú sa môžeme modliť k sv. archanjelovi Michalovi i k svojmu osobnému anjelovi strážnemu.
     Boli sme dosť zvedaví, stále sme sa p. farára so záujmom pýtali, uspokojili sme sa až vtedy, keď sme dostali odpoveď.
     Po návšteve kostola sme najskôr putovali na vyvýšené miesto nad dedinu, ku kaplnke P. Márie a potom sme si spočinuli v útulnej skautskej klubovni, kde sme sa ako riadni huncúti zahrali aktivity zamerané na rozlišovanie dobra a zla a sv. archanjelovi Michalovi sme na obrovskýýý plagát naliepali na krídelká „perie“ dobrých skutkov.
     Povzbudení prijatím p. farára, povzbudení dobrým slovom, či príkladom mnohých svätých sme našu duchovnú obnovu zavŕšili sv. omšou, ktorú nám v kostolíku v Liesku odslúžil náš kamarát, p. kaplán Martin Zummer. Aj on nás veľa povzbudil a radil nám, aby sme sa vždy rozhodli pre konanie dobra...

     Vďační a tak zdravo unavení sme sa poobede vrátili domov.. Veruže, máme o čom premýšľať, keď máme pred sebou tak veľkééé vzory = svätých...
     Tak nám Pán Boh všetkým pomáhaj!!!

     Mgr. Beáta Stasová, Mgr. sr. Daniela Promčáková, PaedDr. Katarína Masláková

    • 27. september 2019: Včela očami detí

    • So žiakmi 5. - 8. ročníka sme sa zapojili do výtvarnej aktivity: "Včela očami detí". Naše najlepšie práce sú súčasťou výstavy pripríležitosti osláv 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v MsKS Trstená. Práce si môžete pozrieť aj vo fotogalérii našej školy.

     PaedDr. Alena Lenčuchová

    • 27. september 2019: V ŠKD veselo a hravo

    • V ŠKD nám je aj tento šk.rok 2019/2020 veselo a hravo! Naše aktivity prinášajú ovocie aj mimo našej školy. Hneď v septembrovom čísle časopisu VRABČEK bola ocenená naša žiačka Nikolka KOVÁĽÁKOVÁ z 2.A vo výtvarnej súťaži PALETKO. Srdečne blahoželáme! Takto sa nám darí...nech sa páči pozývame nakuknúť do našej družinky...nové aktivity a činnosti nás čakajú každý deň.

     p. vychovávateľka: Mgr. Bibiána Kovaľáková

    • 23. september 2019: Mladý programátor

    • S nadšením sme začali pracovať so žiakmi 5. ročníka v krúžku Lego Mindstorm. Prvé oboznámenie a pokusy s programovaním už máme za sebou a tešíme sa na ďalšie stretnutia každý pondelok.

     Mgr. Beáta Marasová

    • 23. september 2019: Hurá! Začíname...

    • V novom školskom roku opäť s eTwinngom.

     ETwinning projekt KALEIDOSKOP bude bádateľský projekt žiakov 5.A triedy z oblasti techniky, v ktorom vlastným bádaním žiaci pochopia ako fungujú rôzne technické zariadenia. Budú skúmať, ako úzko súvisí technika s javmi, ktoré popisujú prírodné vedy - fyzika, chémia, biológia... Tešíme sa na spoločný projekt s partnerskou školu v ČR so Základnou školou Frýdek-Místek,Lískovec.

     Mgr. Beáta Marasová

    • 24. jún 2019: Výlet Kvačianska dolina

    • Deň 21. jún, bol dňom výletu našich prvákov a druhákov. Spoločne sme sa vybrali na Huty, do Kvačianskej doliny. Ráno nás vítalo polooblačné počasie, z ktorého sme mali strach, ale naše modlitby za pekné počasie boli vypočuté a my sme sa mohli prejsť malebnou prírodou a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Žiaci sa za pomoci pani učiteliek dostali až k vodopádu, ktorý nás svojím zurčaním príjemne osviežil. Naše zážitky boli obohatené stretnutím milých kôz, ktoré boli prítulné a veľmi kamarátske (chceli sa podeliť so žiakmi o desiaty, ktoré im pripravili mamičky). Navštívili sme mlyn a pomalým tempom, unavení, sme sa vrátili domov. Ďakujeme za spoločne strávené chvíle.

     PaedDr. A. Strnádelová

    • 24. jún 2019: Dovidenia DRUŽINKA

    • Mesiacom JÚN ja lúčime aj s našou družinkou..."""Družinári, prajeme Vám nezabudnuteľné prázdniny plné zážitkov a nových kamarátstiev. Nech sa v zdraví a s úsmevom vidíme v septembri!"""".... Niečo musí skončiť, aby mohlo niečo iné opäť začať... Dovidenia d r u ž i n k a 🙂P. vych. Bibka & Vlastička

    • 19. jún 2019: ČIMO 2019

    • Filipko Kakačka a Sárka Jarošová, Andrejko Vrana a Sárka Ulrichová : naši "zdatní prváci a druháci" sa na 1 deň 13.6. stali malými športovcami na malej olympiáde ČIMO 2019 v Čimhovej... súťažili v skoku do diaľky z miesta do piesku/hode kriketovou loptičkou/bežali trate... merali sily so žiakmi nášho okresu... všetci boli úspešní, vytrvalí a snaživí no najlepšie sa umiestnil na zaslúženom krásnom 2.mieste prvák Filipko Kakačka z 1.A Srdečne blahoželáme!

     Mgr. Bibiána Kovaľáková

    • 7. jún 2019: THD v 7. ročníku - praktická činnosť

    • Takýto sme šikovníci v 7.A na hodinách Techniky. Bez rozdielov! Praktické zručnosti nás bavia - pozrite na naše hotové ukážky z hodiny vyšívania podľa predlohy, ktorú nám vyrobila špeciálne p. učiteľka. Ako šité pre nás! Máme radosť.

     Mgr. Bibiána Kovaľáková

    • 7. jún 2019: Erasmus+ Mobilita vo Varšave - video

    • Spracovanie videa: Timotej Ilko - 7.A

    • 29. máj 2019: RENOVABIS - Mladý elektrotechnik

    • "Zo školy do zamestnania" túto predstavu chceme napĺňat doslova. Aktivitou Mladý elektrotechnik chceme u žiakov postupne   vytvárať lepšiu predstavu a vzbudzovať záujem o študijné odbory na stredných školách v okolí: elektromechanik, silnoprúdovú techniku, autoelektrikár, energetiku a pod. Na hodinách techniky sme začali používať elektrotechnickú stavebnicu BOFIN 750, ktorú sme získali s podpory projektu RENOVABIS 2018. Tieto stavebnice dávajú žiakom možnosť na aktívnu praktickú činnosť, kde žiaci manipulujú s jednotlivými elektrotechnickými súčiastkami s cieľom vytvoriť funkčný elektronický obvod.  Prácou v skupine si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a schopnosť ich vzájomnej spolupráce. V rámci tejto  aktivity prepájame vedomostí z fyziky a techniky do uceleného obrazu reality. 

     S takýmto záujmom sme dnes pracovali so žiakmi 6. ročníka na hodine techniky:

     Mgr. Beáta Marasová

    • 28. máj 2019: Čučoriedková bublanina

    • Na hodine čítania naši prváci prežili príbeh pečenia bublaniny od svojej babičky. Teta Blažková ponúkla príbeh chlapčeka, ktorý mal rád nielen svoju starú mamu, ale aj jej výborné dobroty. Aby sme neostali len pri čítaní, spoločne sme si upiekli čučoriedkovú bublaninku. Ako nám chutila, prezrádzajú usmiate tváričky našich najmladších školákov.

     PaedDr. A. Strnádelová

    • 23. máj 2019: LETO sa už nezadržateľne blíži...

    • Nálada a pohybové aktivity v ŠKD gradujú.. Naše letné očakávania sme sa snažili zachytiť do odrazu slnečných okuliarov... Je veľmi zábavné mať už leto takto pred očami... Čo poviete? Pristanú nám???

     Mgr. Bibiána Kovaľáková

    • 21. máj 2019: Šikovníci v akcii

    • p. vychovávateľka Vlastička Vestenická

    • 21. máj 2019: Deň lesov

    • Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili krásnej akcie pri príležitosti dňa lesov v našom meste, ktorú organizovala SOŠ Lesnícka... naši žiaci sa zúčastnili 10 úloh, ktorými ich doprevádzali šikovní lesníci... veľa sa opäť dozvedeli a aj poukázali na svoje vedomosti v náročných úlohách. Počasie nám prialo a pohyb na čerstvom vzduchu v tejto spočnosti v nás zanechal nezabudnuteľné spomienky! Bolo to veľmi príjemné dopoludnie, za čo veľmi pekne ďakujeme organizátorom i našej škole!

     Mgr. Bibiána Kovaľáková

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka
  • Tvorivá dielnička 5.A
  • Vianočné očakávanie